Velkommen til Advokatfirmaet Egeland

Om oss

Advokatfirmaet Egeland er et kontorfellesskap med advokater som har lang erfaring og høy kompetanse innenfor saksområdene trygderett/NAV, offentlig pensjon, utlendingsrett, barnevernrett og andre saker med særlig helserelatert tilsnitt, eksempelvis personskadeerstatning, pasientskader og vedtak etter lov om psykisk helsevern.

Alle advokatene har dommerkompetanse og flere års erfaring fra Trygderetten. I tillegg har advokat Zahl Hagen blant annet erfaring som seniorrådgiver i Statens Pensjonskasse og advokat Tvedt som rådgiver i Statens helsepersonellnemnd. Advokat Egeland var nemndleder i UNE i 6 ½ år fra 2000 til 2006.

Vi bistår for eksempel ofte i klager eller anker over vedtak fattet av NAV, barnevernet/Fylkesnemnda eller Utlendingsdirektoratet/Utlendingsnemnda. Vi tar også prosedyreoppdrag for domstolene der det er aktuelt å gå til søksmål i saker på disse saksfeltene.

Advokatfellesskapet vårt består av advokat Karstein Egeland, advokat Birgitte Tvedt, advokat Anne-Therese Zahl Hagen, advokat Mia Gjeldnes (i permisjon), advokat Kjersti Andbo Sandvik og advokatfullmektig Jørgen Markus Jørgensen. I tillegg jobber Anette Arnesen som assistent ved kontoret.

Vi tar saker fra hele landet. Bor du langt unna Oslo, kan vi kommunisere med e-post eller telefon. Bor du i nærheten, kan du få konferanse på vårt kontor i Brugata 1. Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Priser

Dersom din inntekt eller formue er under fastsatte grenser, vil du på flere av våre rettsområder kunne få fri rettshjelp.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. For øvrig varierer timesatsen fra kr 1020 til kr 1800 eks mva. Vi kan også bli enige om en fast pris for hele oppdraget. Dersom vi vinner frem med en klage, vil du kunne få refundert utgifter du har hatt til advokathjelp.

Kontakt

Send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Telefon sentralbord: 21 03 14 31

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

Benytt kontaktskjema dersom du ønsker bistand og vurdering av din sak. Fortell i korte ordelag om saken, og du vil få et svar i løpet av dagen.

Advokat Karstein EgelandKarstein Egeland
Advokat MNA
406 49 828
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Birgitte TvedtBirgitte Tvedt
Advokat MNA
915 97 001
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Anne-Therese Zhal HagenAnne-Therese Zahl Hagen
Advokat MNA
469 15 668
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Jørgen Markus JørgensenJørgen
Advokatfullmektig MNA
414 02 026
jorgen@advokat-egeland.no

 

 

Kjersti Andbo Sandvik
Advokat MNA
941 54 698
kjersti@advokat-egeland.no

 

Medlem av Advokatforeningen

Medlem av Advokatforeningen

Kontakt oss

Sentralbord: 21 03 14 31
 

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo
 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.