Trygdesaker mot NAV

Advokat i trygdesaker mot NAV

Våre advokater har lang erfaring med trygderett og bakgrunn som dommere i Trygderetten. I tillegg har advokatene flere års erfaring som advokat i klagesaker og ankesaker mot NAV og offentlige pensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Oslo Pensjonsforsikring (OPF) og Pensjonstrygden for sjømenn (PTS).

Alle advokatene har høy kompetanse på regelverket om uføretrygd, ung ufør, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger, grunn- og hjelpestønad, foreldrepenger, bil og tilbakekreving av feilutbetalt ytelse.

Hva kan vi hjelpe med?

Det kan være fornuftig å bruke advokat som er spesialist på NAV og trygderett. Regelverket i NAV-saker og andre offentlige pensjonskasser kan være komplisert, og det kan derfor være vanskelig for den enkelte å vite hvordan en sak skal angripes. Dette kan vi hjelpe deg med.

Ved klage eller anke over vedtak fra NAV kan vi bistå med advokathjelp på ethvert trinn av klageprosessen i NAV og ankeprosessen for Trygderetten.

Vi vet at det ikke er lett for den enkelte å føre sin egen sak for NAV og vi vet hvor viktig og avgjørende disse sakene er for den enkelte. Vi kan hjelpe deg med din NAV-sak eller sak i offentlig tjenestepensjonsordning.

Svært mange av våre saker har ført frem, se referanser.

Vi tar saker fra hele Norge.

Priser

NAV-saker kan gi rett til fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene for dette. For øvrig varierer timesatsen i slike saker mellom kr 1020,- og 1800,- eks. mva for private klienter.

Vi tar også saken videre til domstolene. I slike saker vil dine advokatutgifter kunne bli dekket av din innboforsikring. Vi ordner i så fall det praktiske med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre erfarne trygderettsadvokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot NAV eller en tjenestepensjonsordning.

Advokat Karstein EgelandKarstein Egeland
Advokat MNA
406 49 828
 

 

Birgitte TvedtBirgitte Tvedt
Advokat MNA
915 97 001

 

Anne-Therese Zhal HagenAnne-Therese Zahl Hagen
Advokat MNA
469 15 668

 

Jørgen Markus JørgensenJørgen
Advokatfullmektig MNA
414 02 026

 

 

Kjersti Andbo Sandvik
Advokat MNA
941 54 698