Velkommen til Advokatfirmaet Egeland

Om oss

Advokatfirmaet Egeland er et kontorfellesskap med advokater som har lang erfaring og høy kompetanse innenfor saksområdene trygderett/NAV, offentlig pensjon, utlendingsrett, barnevernrett og andre saker med særlig helserelatert tilsnitt, eksempelvis personskadeerstatning, pasientskader og vedtak etter lov om psykisk helsevern.

Flere av advokatene har dommerkompetanse og flere års erfaring fra Trygderetten. I tillegg har advokat Zahl Hagen blant annet erfaring som seniorrådgiver i Statens Pensjonskasse og advokat Tvedt som rådgiver i Statens helsepersonellnemnd. Advokat Egeland var nemndleder i UNE i 6 ½ år fra 2000 til 2006.

Vi bistår for eksempel ofte i klager eller anker over vedtak fattet av NAV, barnevernet/Fylkesnemnda eller Utlendingsdirektoratet/Utlendingsnemnda. Vi tar også prosedyreoppdrag for domstolene der det er aktuelt å gå til søksmål i saker på disse saksfeltene.

Advokatfellesskapet vårt består av advokat Karstein Egeland, advokat Birgitte Tvedt, advokat Anne-Therese Zahl Hagen, advokat Mia Gjeldnes og advokat Kjersti Andbo Sandvik. I tillegg jobber Anette Arnesen og Kaia Plathe Maartmann som assistenter ved kontoret.

Vi tar saker fra hele landet. Bor du langt unna Oslo, kan vi kommunisere med e-post eller telefon. Bor du i nærheten, kan du få konferanse på vårt kontor i Brugata 1. Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Priser

Dersom din inntekt eller formue er under fastsatte grenser, vil du på flere av våre rettsområder kunne få fri rettshjelp.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. For øvrig varierer timesatsen fra kr 1020 til kr 1800 eks mva. Vi kan også bli enige om en fast pris for hele oppdraget. Dersom vi vinner frem med en klage, vil du kunne få refundert utgifter du har hatt til advokathjelp.

Kontakt

Send e-post til  

Telefon sentralbord: 21 03 14 31

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo

Benytt kontaktskjema dersom du ønsker bistand og vurdering av din sak. Fortell i korte ordelag om saken, og du vil få et svar i løpet av dagen.

Advokat Karstein EgelandKarstein Egeland
Advokat MNA
406 49 828
 

 

Birgitte TvedtBirgitte Tvedt
Advokat MNA
915 97 001

 

Anne-Therese Zhal HagenAnne-Therese Zahl Hagen
Advokat MNA
469 15 668

 

Jørgen Markus JørgensenJørgen
Advokatfullmektig MNA
414 02 026

 

 

Kjersti Andbo Sandvik
Advokat MNA
941 54 698

 

Medlem av Advokatforeningen

Medlem av Advokatforeningen

Kontakt oss

Sentralbord: 21 03 14 31
 

Adresse: Brugata 1, 0186 Oslo