Samvær

Etter en omsorgsovertakelse, har både barnet og foreldrene som hovedregel rett til samvær med hverandre. Omfanget av dette samværet fastsettes av Fylkesnemnda, og det ses da hen til hva som anses å være det beste for barnet. Ved fastsettelse av samværsomfanget, ses også hen til om plasseringen er ment å være langvarig eller er av mer midlertidig karakter. 

Vi bistår gjerne i en sak om å få endret samværsomfanget eller endret forholdene rundt samvær, for eksempel om det skal være anledning for barneverntjenesten til å føre tilsyn under samvær eller lignende. 

Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du ønsker hjelp i din sak overfor til barnevernet.