Barnevern og barnevernsaker

Advokater med høy kompetanse innen barnevern og barnevernssaker

Våre advokater har lang erfaring med barnevernssaker, og har stor sympati med de foreldre som opplever at det offentlige gjør inngrep i barnas rett til å være sammen med dem og foreldrenes rett til å beholde omsorgen for sine barn. Det er viktig at denne oppgaven ivaretas på en måte som gjør at foreldrene kjenner seg trygge på at de får best mulig faglig støtte fra en god barnevernsadvokat.

Barnevernssaker som gjelder omsorgsovertakelse eller fastsettelse av samvær i Fylkesnemnda eller ved en domstol er blant sakene vi har mye erfaring med. Noen av disse sakene gjelder også adopsjon eller plassering av ungdom på institusjon, eller at foreldre krever å få tilbake omsorgen for barn som er plassert i fosterhjem eller på institusjon. Vi bistår våre klienter i slike prosesser på ulike stadier, helt fra første bekymringsmelding eller oppstart av en undersøkelsessak. I de fleste tilfeller får vi henvendelsen fra klienten når barnevernet har hentet barna med tvang i forbindelse med et akuttvedtak eller har gitt beskjed om at de vil fremme en sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.

Mange av våre klienter har vunnet frem i saken sin med bistand fra en av våre barnevernsadvokater. Vi kan således vise til mange gode resultater, se referanser.

Advokatene tar barnevernssaker fra hele landet. Vi har flest saker fra østlandsområdet og vi møter derfor ofte som foreldrenes advokat i fylkesnemnda i Oslo, Drammen, Moss og på Lillehammer.

Lang erfaring

Alle advokatene har dommerkompetanse og flere års erfaring som advokat for foreldre og ungdom i barnevernsaker.

Advokat Kjersti Andbo Sandvik begynte hos oss som advokatfullmektig i januar 2015. Hun arbeider spesielt med innvandringssaker og barnevernssaker.

Jørgen Markus Jørgensen begynte som advokatfullmektig i mars 2017. Han har flere års erfaring fra Gatejuristen, blant annet som leder av Gatejuristen Innlandet. For øvrig underviser han også i juridiske fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Gode resultater

Vi har vunnet frem mot barnevernet i mange saker. Klikk gjerne på referanser for å se eksempler på slike.

En av våre klienter har blant annet skrevet dette etter at vi bistod og vant frem i saken for tingretten og lagmannsretten:

«Advokaten har under hele den tiden vi prosederte mot barneverntjenesten gitt meg viktige råd og veiledning. Advokaten var skarp og meget godt forberedt i retten, og fikk meg til å holde hodet kaldt på tross av min naturlige vrede over barnevernets fremgangsmåte. Og advokaten ga meg alltid den så viktige menneskelige støtten og oppmuntringen underveis, slik at jeg ikke helt enkelt resignerte i denne utmattende dragkampen som en barnevernssak oftest er».

To av sakene vi har hatt er dokumentert i bøker. I boka "Fuglene under himmelen" av Nils Johan Sødal, fortelles den sanne historien om en mor som fikk fratatt omsorgen for sin sønn, men som vant mot barnevernet i fylkesnemnda med bistand fra Advokatfirmaet Egeland. En annen av våre klienter har gitt ut boken "Den hvite morgenkåpen". Her fortelles historien om en families kamp mot barnevernet. Saken endte med forlik.

Fri rettshjelp

Utgifter til advokat i barnevernsaker dekkes som oftest av det offentlige.

Kontakt

Send e-post til 

Telefon sentralbord: 21 03 14 31

Benytt kontaktskjema dersom du ønsker bistand og vurdering av din sak. Fortell i korte ordelag om saken, og du vil få et svar i løpet av dagen.

Advokat Karstein EgelandKarstein Egeland
Advokat MNA
406 49 828
 

 

Birgitte TvedtBirgitte Tvedt
Advokat MNA
915 97 001

 

Anne-Therese Zhal HagenAnne-Therese Zahl Hagen
Advokat MNA
469 15 668

 

Jørgen Markus JørgensenJørgen
Advokatfullmektig MNA
414 02 026

 

 

Kjersti Andbo Sandvik
Advokat MNA
941 54 698