Utlendingsrett

Advokater som er spesialister på utlendingsrett

Våre asyladvokater har høy kompetanse innen asylrett, familieinnvandring og andre typer innvandringssaker som for eksempel arbeidstillatelse og utvisning. Flere av våre saker gjelder også statsborgerskap. Vi gir ofte advokathjelp i forbindelse med klage over vedtak fattet av UDI eller UNE. Vi tar også prosedyreoppdrag på disse områdene. Mange av våre klienter har vunnet frem i sine søksmål mot staten, se referanser.

Vi tar saker fra hele landet.

Unik erfaring i asylsaker og andre utlendingssaker

Advokat Karstein Egeland har dommerkompetanse og var nemndleder i Utlendingsnemnda i 6 1/2 år fra 2000 til 2007. Han har hatt egen advokatpraksis siden 2007 og har lang erfaring med saker på utlendingsfeltet.  

Advokat Kjersti Andbo Sandvik begynte hos oss i januar 2015. Hun har i tillegg flere års erfaring fra NOAS. Kjersti skrev masteroppgave om retten til asyl for konvertitter og har i dag bred og omfattende erfaring på asyl- og utlendingsfeltet.

Advokatfullmektig Jørgen Markus Jørgensen begynte hos oss i mars 2017. Han har flere års erfaring fra Gatejuristen, blant annet som leder av Gatejuristen Innlandet. Ved siden av arbeidet hos oss underviser han også i juridiske fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Jørgen skrev sin masteroppgave om forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker.

Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Priser

I en del innvandringsaker er det mulig å søke om fri rettshjelp fra det offentlige. For øvrig er timesatsen i slike saker normalt kr 1500.- eks mva for private klienter, og noe høyere for bedrifter og det offentlige.

Kontakt

Send e-post til  

Telefon sentralbord: 21 03 14 31 

Advokat Karstein Egeland: 406 49 828

Advokat Kjersti Andbo Sandvik: 941 54 698

Advokatfullmektig Jørgen Markus Jørgensen: 414 02 026

Benytt kontaktskjema dersom du først ønsker en gratis og uforpliktende vurdering av om du har en sak som er verdt å gå videre med. Fortell i korte ordelag om saken, og du vil normalt få et svar i løpet av dagen.

Få profesjonell bistand fra en erfaren innvandringsadvokat.

Advokat Karstein EgelandKarstein Egeland
Advokat MNA
406 49 828
 

 

Birgitte TvedtBirgitte Tvedt
Advokat MNA
915 97 001

 

Anne-Therese Zhal HagenAnne-Therese Zahl Hagen
Advokat MNA
469 15 668

 

Jørgen Markus JørgensenJørgen
Advokatfullmektig MNA
414 02 026

 

 

Kjersti Andbo Sandvik
Advokat MNA
941 54 698