Trygdesaker mot NAV

Advokat i trygdesaker mot NAV

Våre advokater har lang erfaring med trygderett og bakgrunn som dommere i Trygderetten. I tillegg til erfaringen som trygdrettsdommere har vi arbeidet flere år som advokat i klagesaker og ankesaker mot NAV og offentlige pensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Oslo Pensjonsforsikring (OPF) og Pensjonstrygden for sjømenn (PTS).

Typiske saksområder vi arbeider med er uføretrygd, ung ufør, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger, grunn- og hjelpestønad, foreldrepenger, bil og tilbakekreving av feilutbetalt ytelse.

Hva kan vi hjelpe med?

Vår kompetanse i NAV saker er det få advokatfirmaer som kan måle seg med. Vi kan med trygghet si at advokathjelpen du får av oss er fra spesialister innenfor trygderett. Denne bistanden kan du få på ethvert trinn i klageprosessen i NAV eller ankeprosessen for Trygderetten. I de fleste saker skriver vi klagen eller anken, og følger opp den videre behandling overfor NAV. I noen tilfeller gir vi rådgivning til dem som skal søke uføretrygd eller trenger hjelp til å forstå regelverket.

Vi vet at det ikke er lett for den enkelte å føre sin egen sak for NAV og vi vet hvor viktig og avgjørende disse sakene er for den enkelte. Vi kan hjelpe deg med din NAV-sak eller sak i offentlig tjenestepensjonsordning.

Flere hundre personer har fått omgjort sine vedtak med advokathjelp fra en av oss. Se referanser fra noen av dem.

Vi tar saker fra hele Norge.

Priser

NAV-saker kan gi rett til fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene for dette. For øvrig varierer timesatsen i slike saker mellom kr 1020,- og 1800,- eks. mva for private klienter.

Den totale prisen for bistand for selvbetalende klient i en klage - eller ankesak vil vanligvis ligge på mellom kr 8 000 og kr 16 000 inkl. mva.

Vi tar også saken videre til domstolene. I slike saker vil dine advokatutgifter kunne bli dekket av din innboforsikring. Vi ordner i så fall det praktiske med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre erfarne trygderettsadvokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot NAV eller en tjenestepensjonsordning.

Advokat Karstein EgelandKarstein Egeland
Advokat MNA
406 49 828
 

 

Birgitte TvedtBirgitte Tvedt
Advokat MNA
915 97 001

 

Anne-Therese Zhal HagenAnne-Therese Zahl Hagen
Advokat MNA
469 15 668

 

Jørgen Markus JørgensenJørgen
Advokatfullmektig MNA
414 02 026

 

 

Kjersti Andbo Sandvik
Advokat MNA
941 54 698